மழைச்சாரல்  – 7 [சாரலின் சங்கேதங்கள்]

மழைச்சாரல் – 7 [சாரலின் சங்கேதங்கள்]

மழைச்சாறல் – சாரலின் சங்கேதங்கள்

சங்கீதச் சாரலில்
சங்கேதங்களால் – தன்
அகம் மகிழும்
சிறு குழந்தையை
சினம் கொண்டு அழைக்கும்
அன்னைக்கு தெரியுமா
சாரலின் சங்கேதங்கள்!

படித்ததில் பிடித்தது – 5

மயிலிடத்து பறிக்கப்பட்ட
இறகின் வண்ணம்
கண்டு வியப்பிலாழ்ந்து,
தனக்குமொன்று கிடைக்காதாவென்று
ஏங்கி கவலை கொள்ளும் மனிதர்களுக்கு மத்தியில்,
இறகை இழந்த மயிலின்
உணர்வு பற்றி
கவலை கொள்வீர்களேயானால்,
நீங்களும் நானும் நண்பர்கள்!!!

The Flower of Blue Mountains

The Flower of Blue Mountains

Neelakurinji (Strobilanthes kunthiana) is a shrub that used to grow abundantly in the shola grasslands of Western Ghats in India.

The Nilgiris, which literally means the blue mountains, got its name from the purplish blue flowers of Neelakurinji that blossoms gregariously once in 12 years. Besides the Western Ghats, Neelakurinji is seen in the Shevroys in the Eastern Ghats. It occurs at an altitude of 1300 to 2400 metres.

 

This slideshow requires JavaScript.

Disclaimer: ** All the images are collected from the internet. All credit goes to their respective owners**.

Apart from Nilgris, Neelakurinji grow in grass lands of Eravikulam, hills between Klavarai in Tamil Nadu and Vattavada, near Munnar in Kerala during the season from August to December.

The plant is usually 30 to 60 cm high on the hills. They can, however, grow well beyond 180 cm under congenial conditions.

Kurinjimala Sanctuary protects the kurinji approximately 32 km² core habitat of the endangered Neelakurinji plant in Kottakamboor and Vattavada villages in Devakulam Taluk, Idukki district of Kerala.

The War Photographer (2001)

The War Photographer (2001)

Director: Christian Frei
Language: English, German and French
Country: Switzerland

The War Photographer (2001)

The War Photographer (2001)

A world full of voices through the eyes of a silent man

Documentary about war photographer James Nachtwey. As well as telling the story of an iconic man in the field of war photography, the film addresses the broader scope of ideas common to all those involved in war journalism, as well as the issues that they cover.

The War Photographer Photo Gallery

This slideshow requires JavaScript.

Awards

Cologne Conference – Best Non-Fiction Program
Gent Viewpoint Documentary Film Festival – Best Documentary
Peabody Award – Best Documentary
Rehoboth Beach Independent Film Festival – Best Documentary
Encounters South African International Documentary Festival – Best Documentary

The War Photographer Trailer

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்

அழியாத கோலங்கள் (1979)
பாடியவர்: பி.சுசிலா, ஜெயச்சந்திரன்
இசை: சலீல் சௌத்ரி
பாடலாசிரியர்: கங்கைஅமரன்
இயக்கம்: பாலுமகேந்திரா

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..
ஆஹாஹா..
ஆஹாஹா..

இனிக்கும் வாழ்விலே என் சொந்தம் நீ
எனக்குள் வாழ்ந்திடும் என் தெய்வம் நீ
பிறக்கும் ஜென்மங்கள்.. பிணைக்கும் பந்தங்கள் என்றென்றும் நீ

இனிக்கும் வாழ்விலே என் சொந்தம் நீ
எனக்குள் வாழ்ந்திடும் என் தெய்வம் நீ
பிறக்கும் ஜென்மங்கள்.. பிணைக்கும் பந்தங்கள் என்றென்றும் நீ

இணைந்த வாழ்வில் பிரிவும் இல்லை.. தனிமையும் இல்லை
பிறந்தால் எந்த நாளும் உன்னோடு சேர வேண்டும்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..

படிக்கும் பாடமோ உன் உள்ளங்கள்
துடிக்கும் வேகமோ என் வெள்ளங்கள்
கனிக்குள் வாட்டங்கள்.. அணைக்கும் ஊட்டங்கள்.. என் இன்பங்கள்

படிக்கும் பாடமோ உன் உள்ளங்கள்
துடிக்கும் வேகமோ என் வெள்ளங்கள்
கனிக்குள் வாட்டங்கள்.. அணைக்கும் ஊட்டங்கள்.. என் இன்பங்கள்

இணையும்போது இனிய எண்ணம் என்றும் நம் சொந்தம்
இமைக்குள் ஏழு தாளம் என்றென்றும் காண வேண்டும்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..
ஹே.. ஏஹே.. ஹே.. ஏஹே..