மழைச்சாரல்  – 8

மழைச்சாரல் – 8

மழைச்சாறல் – 8

மழைச்சாறல் – 8

இதோ அவள் வருகிறாள்…
காத்திருப்பது மண்மட்டுமல்ல
என் மனமும் தான்

அவள் வந்துவிட்டாள்…
ஈரமாகிப் போனது நிலம்மட்டுமல்ல
என் நெஞ்சமும் தான்

இதோ அவள் சென்றுவிட்டாள்
என்று வருவாள் என ஏங்கி
காத்து கிடப்பது ஊர் மட்டும்மல்ல
இந்த ஊமையனும் தான்

Heard the laugh track of the Nilgiris?

Heard the laugh track of the Nilgiris?

The Nilgiris Laughing Thrush also called Black chinned Laughing Thrush (Strophocincla cachinnans) is an endangered endemic bird found only in and around Nilgiris.

A noisy bird with a distinctive laughing call and striking features. While walking in the Nilgiris, listen closely for the guffaw of the Nilgiri Laughing Thrush and treasure it, for you’ll hear it nowhere else on earth… [Audio] The Nilgiris Laughing Thrush’s Laughing Call

This slideshow requires JavaScript.

Disclaimer: ** All the images are collected from the internet. All credit goes to their respective owners**.

Nilgiri Laughing Thrush is a birds sized about 20cms. It has black chin, sharp black beak, white brows, reddish brown feathers. Male and female have similar in colorization.

The preferred spots are Shola forest with dense undergrowth and fringes. Also in wooded gardens, forest edge and patches of thick scrub. Though relatively easier to hear is pretty tough to spot.

Mainly feeds on invertebrates, nectar, flowers and fruits, mostly within three meters of the ground.

Breeding season from January to June during an year. The nests are being made from February to beginning of June. The nest is normally built using roots, dead leaves, small twigs, and lichen, neatly lined with very fine grass stems.

They normally have two eggs in greenish-blue with a few large and small brown spots and streaks.

The Nilgiris Laughing Thrush

The Band’s Visit (2007)

The Band’s Visit (2007)

Bikur Ha-Tizmoret
Director: Eran Kolirin
Language: Arabic, English, Hebrew
Country: Israel

The Band's Visit

The Band’s Visit

They came, they saw, they bridged a divide.

A band comprised of members of the Egyptian police force head to Israel to play at the inaugural ceremony of an Arab arts center, only to find themselves lost in the wrong town.

The Band’s Visit Photo Gallery

This slideshow requires JavaScript.

Awards

Asia Pacific Screen Awards – UNESCO Award
Athens International Film Festival – Best Director
Cannes Film Festival – Award of the Youth, FIPRESCI Prize, Un Certain Regard – Jury Coup de Coeur
European Film Awards – Best Actor (Sasson Gabai)
Jerusalem Film Festival – Best Actor (Sasson Gabai), Best Actress (Ronit Elkabetz)
Molodist International Film Festival – Scythian Deer
Montréal Festival of New Cinema – Best Film
National Board of Review, USA – Top Five Foreign Films
Palm Springs International Film Festival – Bridging the Borders Award

The Band’s Visit Trailer

 

படித்ததில் பிடித்தது – 6 [மகளெனும் தேவதை]

படித்ததில் பிடித்தது – 6 [மகளெனும் தேவதை]

மகளெனும் தேவதை

மகளெனும் தேவதை

தேவதைகள் பூமியில் பிறக்கிறார்கள் – மகளெனும் அடைமொழியோடு.

தேவதை என்றால் எப்படி இருப்பாள் என்று கேட்கிறாள் மகள். அவளைப்பற்றி அவளிடமே எப்படி கூறுவது?

புரை ஏறும் போது நாம் மெதுவாக தலையில் தட்டினாலும் வேண்டுமென்றெ இன்னொரு முறை இரும்மி தானே தட்டிக்கொள்ளும் என் மகள். அழகு!

நிலாச்சோறு மூன்று வகைப்படும்.

  • நிலாக்காட்டி சோறூட்டுவது (தாய்)
  • நிலாவே சோறூட்டுவது (மனைவி)
  • நிலவுக்கே சோறூட்டுவது (மகள்)

விழிகள் விரித்து தன் ஆசைகளை விவரிக்கிறாள் என் மகள். இந்தப் பிஞ்சு மனதில் இத்தனை கனவுகளையா சுமக்கிறாளென்று விழிவிரித்து நான்!

Machuca (2004)

Machuca (2004)

Director: Andrés Wood
Language: Spanish
Country: Chile

Machuca (2004)

Machuca (2004)

Two boys observe a political coup in their native Chile.

In 1973, the Chilean military, under the direction of General Augusto Pinochet and backed by the CIA, overthrew the shaky socialist government of democratically elected President Salvador Allende. Set against the background of the political instability that led to the crisis, Machuca is the moving story of the friendship between two boys from different sides of the social spectrum.

Machuca Photo Gallery

This slideshow requires JavaScript.

Awards

Bogota Film Festival – Best Film
Ghent International Film Festival – Best Film
Havana Film Festival – Best Cinematography
Lima Latin American Film Festival – Best Film
Philadelphia Film Festival – Best Feature Film
Valdivia International Film Festival – Best Film

Machuca Trailer