மழைச்சாரல்  – 11 [ஒரு மழை நாளில்… ]

மழைச்சாரல் – 11 [ஒரு மழை நாளில்… ]

ஒரு மழை நாளில்..

மழைச்சாறல் – ஒரு மழை நாளில்..

மழை பெய்து ஓய்ந்த நிமிடம்..
அலுவலக ஜன்னல் வழியே
எட்டிப் பார்த்தேன்.
எதிர் மாடியில்
சுவற்றின் விளிம்பில்
அணில் ஓடியது.
செடிகளின் இடையே
குருவிகள் பறந்தன,
தரைக்கும் உயரத்திற்குமாய்.
பறவைகளுக்கு யாரும்
குடை பிடிப்பதில்லை!
அணில்களுக்கும் தான்..
ஈரம் படிந்த தரையைத் தொட
விரல்களால் முடியவில்லை..
இருந்தது மூன்றாவது மாடியில்.
மாலையில் அலுவலகம் முடிந்து
வீடு திரும்பும்போது
நினைவிலிருக்குமா?
ஈரத்தரையும்..
ஓடிய அணிலும்..
குருவிகளூம்..
இன்னொருவர் நுழைய முடியாத
மனிதக் குடைகள் மட்டுமே
அப்போது என்னைச் சுற்றி
நிற்கும்!

Nilgiri flycatcher

Nilgiri flycatcher

Nilgiri flycatcher (Eumyias albicaudatus) is an endemic resident in the Western Ghats of southern India.

It occurs in evergreen hill forests and woodlands favoring forest edges, clearings, dense vegetation near streams, shade coffee and cardamom plantations and sholas, from 600 m to the summits. It found from southern Karnataka south in Kerala and western Tamil Nadu. [Audio] Nilgiri flycatcher’s Sound 

This slideshow requires JavaScript.

Disclaimer: ** All the images are collected from the internet. All credit goes to their respective owners**.

The male is dark blue overall with a violet-blue forehead and dark lore.  Females are much duller, dark brown on upper parts  wings and face and dark grey below. Small whitish basal panels on tail are diagnostic, but very hard to see.

Hunts like other Flycatchers by making short aerial forays from the canopy. Breeds from February to June, building a cup-like nest of moss in a hole in a tree, a wall, among hanging roots or under a bridge.