எங்க போன ராசா

மரியான் (2013)
பாடியவர்: சக்திஸ்ரீ கோபாலன்
இசை: ஏ.ஆர். ரகுமான்
பாடலாசிரியர்: ஏ.ஆர். ரகுமான், குட்டி ரேவதி
இயக்கம்: பரத் பாலா

எங்க போன ராசா
சாயங்காலம் ஆச்சு..
எங்க போன ராசா
சாயங்காலம் ஆச்சு..
கஞ்சி ஆறி போச்சு
நெஞ்ச ஏரி வாயேன்

நீயும் நானும் சேர்ந்தா…
நீயும் நானும் சேர்ந்தா…
வானம் கொண்டாடும்
அந்த வானம் கொண்டாடும்
நீயும் நானும் சேர்ந்தா
வாழ்க்கை வரமாகும்
இந்த வாழ்க்கை வரமாகும்

என்ன செய்ய ராசா
உன்மத்தம் ஆச்சு
எங்க போன ராசா

காலம் எனக்குள் உரையுது
கண்ணீர் கடலோடு கலக்குது
உன் முகம் உன் உடல் தேடுது
ஏனோ எனக்கென்ன கேடிது
எங்க போன ராசா….
நான் என்ன செய்ய ராசா…

எங்க போன ராசா
நான் என்ன செய்ய ராசா
என் வயசு வீனாகுது

எங்க போன ராசா
சாயங்காலம் ஆச்சு
கஞ்சி ஆறி போச்சு
நெஞ்ச ஏரி வாயே

நீயும் நானும் சேர்ந்தா…
நீயும் நானும் சேர்ந்தா…
வானம் கொண்டாடும்
அந்த வானம் கொண்டாடும்
நீயும் நானும் சேர்ந்தா
வாழ்க்கை வரமாகும்
இந்த வாழ்க்கை வரமாகும்

என்ன செய்ய ராசா
சாயங்காலம் ஆச்சு

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s