புதிய உலகை

புதிய உலகை

என்னமோ ஏதோ (2014)
பாடியவர்: வைக்கம் விஜயலட்சுமி
இசை: டி.இமான்
பாடலாசிரியர்: மதன்கார்க்கி
இயக்கம்: ரவி தியாகராஜன்

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

விழியின் துளியில்
நினைவைக் கரைத்து
ஓடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

பிரிவில் தொடங்கி பூத்ததை,
பிரிவில் முடித்துப் போகிறேன்!

மீண்டும் நான் மீளப் போகிறேன்
தூரமாய் வாழப் போகிறேன்

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

விழியின் துளியில்
நினைவைக் கரைத்து
ஓடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

மார்பில் கீறினாய்
ரணங்களை வரங்கள் ஆக்கினாய்
தோளில் ஏறினாய்
எனை இன்னும் உயரம் ஆக்கினாய்

உன் விழி போல மண்ணில் எங்கும்
அழகு இல்லை என்றேன்!
உன் விழி இங்கு கண்ணீர் சிந்த
விலகி எங்கே சென்றேன்?

மேலே நின்று உன்னை நாளும் காணும் ஆசையில்…

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

யாரும் தீண்டிடா
இடங்களில் மனதை தீண்டினாய்
யாரும் பார்த்திடா
சிரிப்பை என் இதழில் தீட்டினாய்

உன் மனம் போல விண்ணில் எங்கும்
அமைதி இல்லை என்றேன்!
உன் மனம் இன்று வேண்டாம் என்றே
பறந்து எங்கே சென்றேன்?

வேறோர் வானம் வேறோர் வாழ்க்கை என்னை ஏற்குமா?

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

பிரிவில் தொடங்கி பூத்ததை,
பிரிவில் முடித்துப் போகிறேன்!

மீண்டும் நான் மீளப் போகிறேன்
தூரமாய் வாழப் போகிறேன்

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

Under the Same Moon (2007)

Under the Same Moon (2007)

La misma luna
Director: Patricia Riggen
Language: Spanish
Country: Mexico

Under the Same Moon (2007)

Under the Same Moon (2007)

You need anything, sweetie?               You.

A young Mexican boy travels to the U.S. to find his mother after his grandmother passes away.

Under the Same Moon Photo Gallery

This slideshow requires JavaScript.

Awards

ALMA Awards – Outstanding Spanish Language Motion Picture
Young Artist Awards – Best International Feature Film, Leading Young Performer (Adrian Alonso)

Under the Same Moon Trailer

The Life of Birds (1998)

The Life of Birds (1998)

Director: Mike Salisbury
Writer: David Attenborough
Language: English
Country: UK

The Life of Birds (1998)

The Life of Birds (1998)

Feathers, flight and song.

David Attenborough’s comprehensive and richly detailed study of birds, examining the variety of different species and their ways of life.

A ten-part insight into the evolution and behaviours of birds.

  • To Fly or Not to Fly?
  • The Mastery of Flight
  • The Insatiable Appetite
  • Meat-Eaters
  • Fishing for a Living
  • Signals and Songs
  • Finding Partners
  • The Demands of the Egg
  • The Problems of Parenthood
  • The Limits of Endurance 

Awards

Broadcasting Press Guild Awards – Best Documentary Series
BAFTA TV Award – Best Sound
Royal Television Society, UK – Best Presenter (David Attenborough)

The Life of Birds Full Documentary

படித்ததில் பிடித்தது – 12 [தார்ச்சாலை]

படித்ததில் பிடித்தது – 12 [தார்ச்சாலை]

தார்ச்சாலை

தார்ச்சாலை

காட்டுக் கோழியைத் துரத்தி வந்த
பூனை திகைக்க
வழித்தடம் மறிபட்டு
யானை ஒதுங்க
வலசை கிளம்பிய
கதிர்குருவி தடுமாற
காட்டின் நெஞ்சைக் கீறிக் கீறி
எழுகிறது ஒரு தார்ச்சாலை…

Ooty Bus Stand – Bus Timings

Ooty Bus Stand – Bus Timings

Ooty Bus stand

Ooty Bus Stand

Chennai
16.30, 17.45

Bangalore
09.30, 10.30, 12.30
19.30, 20.30, 21.30, 22.00

Coimbatore
05.30, 05.50
06.10, 06.30, 06.50, 07.25, 07.40, 08.10, 08.35, 08.45, 09.00, 09.20, 09.40
10.05, 10.20, 10.40, 11.00, 11.35, 12.00, 12.20, 12.40, 12.55
13.05, 13.15, 13.25, 13.45, 14.00, 14.20, 14.40
15.00, 15.30, 15.45, 16.00, 16.05, 16.15, 16.55
17.10, 17.20, 17.35, 17.45, 18.00, 18.15, 1830, 18.40, 18.50
19.00, 19.15, 19.35, 19.55
20.20, 20.30, 20.40

Mettupalayam
05.30
06.00, 06.40, 06.45, 07.10, 07.45, 07.55
08.15, 08.25, 09.55, 10.15, 10.25, 10.55
11.45, 12.30, 12.55, 13.10, 13.45, 13.55
14.15, 14.45, 15.00, 15.10, 17.00, 18.10
19.20, 19.40, 19.45, 20.30
21.40

Mysore
08.00, 11.00, 15.30, 16.50

Madurai
09.00, 18.45

Gundalpet
08.30, 09.50, 16.00

Palaghat
07.00, 08.00, 13.45, 14.45

Kannanur
09.15

Calicut
06.30, 14.15 (via Meppadi)
07.45, 15.15 (via Nilampur)

Duraiyur
10.45, 18.30

Selam
13.45, 13.55, 15.20

Erode
07.15, 08.40, 09.30
10.00, 10.20, 11.05, 11.20, 11.50
12.10, 12.50, 13.40, 14.05, 14.30, 14.50
15.55, 16.20, 16.30, 16.50, 17.10, 17.25
19.40

Tirupur
09.50, 11.55
13.20, 13.45, 16.55, 18.20

Karur
08.05, 13.15, 17.20

Gobi
09.15, 10.50, 14.35, 17.50

Sathi
08.55, 12.25

Udumalai
12.35, 16.45

Palani
07.35, 14.10 (via Tirupur)
13.40 (via Coimbatore)

Pollachi
08.20
16.25