புதிய உலகை

என்னமோ ஏதோ (2014)
பாடியவர்: வைக்கம் விஜயலட்சுமி
இசை: டி.இமான்
பாடலாசிரியர்: மதன்கார்க்கி
இயக்கம்: ரவி தியாகராஜன்

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

விழியின் துளியில்
நினைவைக் கரைத்து
ஓடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

பிரிவில் தொடங்கி பூத்ததை,
பிரிவில் முடித்துப் போகிறேன்!

மீண்டும் நான் மீளப் போகிறேன்
தூரமாய் வாழப் போகிறேன்

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

விழியின் துளியில்
நினைவைக் கரைத்து
ஓடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

மார்பில் கீறினாய்
ரணங்களை வரங்கள் ஆக்கினாய்
தோளில் ஏறினாய்
எனை இன்னும் உயரம் ஆக்கினாய்

உன் விழி போல மண்ணில் எங்கும்
அழகு இல்லை என்றேன்!
உன் விழி இங்கு கண்ணீர் சிந்த
விலகி எங்கே சென்றேன்?

மேலே நின்று உன்னை நாளும் காணும் ஆசையில்…

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

யாரும் தீண்டிடா
இடங்களில் மனதை தீண்டினாய்
யாரும் பார்த்திடா
சிரிப்பை என் இதழில் தீட்டினாய்

உன் மனம் போல விண்ணில் எங்கும்
அமைதி இல்லை என்றேன்!
உன் மனம் இன்று வேண்டாம் என்றே
பறந்து எங்கே சென்றேன்?

வேறோர் வானம் வேறோர் வாழ்க்கை என்னை ஏற்குமா?

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

பிரிவில் தொடங்கி பூத்ததை,
பிரிவில் முடித்துப் போகிறேன்!

மீண்டும் நான் மீளப் போகிறேன்
தூரமாய் வாழப் போகிறேன்

புதிய உலகை
புதிய உலகை
தேடிப் போகிறேன்
என்னை விடு!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s