மழைச்சாரல்  – 15 [தண்ணி நூல்]

மழைச்சாரல் – 15 [தண்ணி நூல்]

மழைச்சாறல் -  தண்ணி நூல்

மழைச்சாறல் – தண்ணி நூல்

நேற்றுப் பெய்த மழை
ஸ்ருதியினுடையது.
தண்ணி நூல் என்று
பெயர் வைத்திருந்தாள்.

இன்றைய மழை
அமுதாவினது.
டம் டம் என்பது
அதன் பெயர்.

நாளைய மழைக்கு
ரெயின் என்று பெயர் வைத்து
காத்திருக்கிறான்
டிச்சாங்கா எனப்படும்
த்ரிஷாங்கன்.

கால காலமாக
கனகோடி நூறாண்டாக
பெய்யெனப் பெய்து
வையத்தை வாழ்வித்தபடி
பொழிந்தபடி இருக்கும்
இந்தப் பெருமழை
புன்னகையோடு
பிள்ளைகள் வைக்கும்
பெயருக்காகவும்
பெய்தபடி இருக்கிறது.

நீ இன்றிக் கிடக்கும்

நீ இன்றிக் கிடக்கும்

பொன் மாலைப் பொழுது (2013)
பாடியவர்: சத்யா
இசை: சத்யா
பாடலாசிரியர்: மதன் கார்கி
இயக்கம்: துரை

நீ இன்றிக் கிடக்கும் இருக்கை அருகே
நெஞ்சம் ஏனோ தவழுது?

தவளைக் கிணறாய் சுருங்கும் உலகம்
கொஞ்சம் மெதுவாய் சுழலுது

சுழலின் உள்ளே உறங்கும் மீனாய்
வகுப்பில் நானும் இருக்கிறேன்

இறுக்கிப் பிடிக்கும் உனது நினைவில்
உறக்கம் கலைந்தேன். நீ எங்கே?

எங்கே எங்கே எங்கே? ஓஹொ… ஓ…

ஓர் ஆண்டிலே நேராதது
விலகித் தவிக்கையில் நிகழ்வது ஏன்?

ஏனோ உனைக் காண்பேனென
இதயம் துடிக்கையில் உணருகிறேன்

உனது சுவடுகள் தொடருகிறேன்
தொடங்கும் இடத்தினில் சேருகிறேனே
சேரும் வரை கண்ணில் தூக்கம் தோன்றாது
தோன்றும் வலி நீ வரும் வரையினில் நீங்காது

Ten Minutes (2004)

Ten Minutes (2004)

Ten Minutes (2004)
Diez minutos
Director: Alberto Ruiz Rojo
Language: Spanish
Country: Spain

Ten Minutes (2004)

Ten Minutes (2004)

“Ten Minutes” tells the story of a young man who calls his mobile phone’s customer service department to request some information he must have in order to get back his girlfriend, who has just left him. What he faces, however, are the inflexibility and continuous negative answers given by the operator.

Awards

Bajadoz Short Film Festival – Audience Award
Goya Awards – Best Short Film – Fiction

Ten Minutes Full Movie