படித்ததில் பிடித்தது – 14 [கலைக்கூத்தாடி பெண்]

கலைக்கூத்தாடி பெண்

கலைக்கூத்தாடி பெண்

இரு கரங்களிலும் கோல்தாங்கி
கயிற்றில் நடந்தவள்
கலவரமாய் இறங்கிக்
காதோடு முணுமுணுக்கிறாள்..
விழிகளில் பரவசம்மின்ன
விழுந்த சில்லறைகளைப்
பூச்சரமாக்குகிறாள் தாய்…
“இனி பொழப்புக்கு எங்கே போறது?”
முகத்தில் சலிப்போடு
மூட்டை கட்டுகிறான் அவன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s