மழைச்சாரல்  – 17 [காதல்]

மழைச்சாரல் – 17 [காதல்]

மழைச்சாறல் –  காதல்

மழைச்சாறல் – காதல்

வாசம் ததும்ப விட்டு
பெய்யுது மழை
முள்ளில் சிக்கிய வண்ணத்துப்பூச்சி
மழை நீர் சொட்ட
சடசடத்து உதிர்க்கிறது
ஞாபக வர்ணங்களை
உடம்புலுக்கி நீர் உதறும் காகங்கள்
மழைக்கு ஒதுங்கிய வெள்ளாடுகள்
விலுக்கென பறக்கும் வவ்வால்
அதே குளிர்
அதே காற்று
நீதான் இல்லை
ஏதேதோ நேசிக்கக் கற்றுத்தந்த
நேசிகையே
இதோ வானத்தைப் பிரிந்த
மழை வந்து சொல்லுது ஆறுதல்
சொப் சொப்பென
டப்டப்பென
உனக்குமிந்த மழை
அங்கேதும் சொல்லுதா
இந்நேரம்

– (ரவிசுப்ரமணியன், ‘காத்திருப்பு’)

Connecting the Plains

Connecting the Plains

Kaikatty

Kaikatty, Melur, Nilgiris, 643221.

Bus timings at Kaikatty towards Mettupalayam and Coimbatore.

06:45 Edakkadu – Coimbatore (via Manjoor, Kaikatty, Coonoor, Mettupalayam)
07:00 Kanneri Mandhanai – Mettupalayam (via Oranalli, Thangadu, B.Manihatty, Meekkeri, Kaikatty, Coonoor)
07:30 Manjokombai – Coimbatore (via Kaikatty, Coonoor, Mettupalayam)
07:45 Mulligur – Mettupalayam (via Manjoor, Kaikatty, Coonoor)
09:00 Thangadu – Mettupalayam (Kechahatty, Gandhipuram, Manjoor, Kaikatty, Selas, Coonoor)
10:30 Mulligur – Mettupalayam (via Manjoor, Kaikatty, Coonoor)
13:30 Melur Hosahatty – Coimbatore (via Kaikatty, Coonoor, Mettupalayam)
15:30 Melkundah – Mettupalayam (via Manjoor, Kaikatty, Coonoor)
18:20 Mulligur – Mettupalayam (via Manjoor, Kaikatty, Coonoor)
* 12:00 Ooty – Coimbatore (via Lovedale, Kaikatty, Manjoor, Kizhkundah, Geddai, Mulli, Karamadai)

This slideshow requires JavaScript.

Bus timings at Coimbatore  to Kaikatty

16:10 Coimbatore – Mulligur (via Mettupalayam, Coonoor, Kaikatty, Manjoor)
16:30 Coimbatore – Edakkadu (via Mettupalayam, Coonoor, Kaikatty, Manjoor)
17:20 Coimbatore – Melur Hosahatty (via Mettupalayam, Coonoor, Kaikatty)
19:20 Coimbatore – Manjakombai  (via Mettupalayam, Coonoor, Kaikatty)

Bus timings at Mettupalayam  to Kaikatty

16:00 Mettupalayam – Thangadu (via Coonoor, Kaikatty, Manjoor, Gandhipuram, Kechahatty)
05:45 Mettupalayam – Mulligur (via Coonoor, Kaikatty, Manjoor)
13:30 Mettupalayam – Mulligur (via Coonoor, Kaikatty, Manjoor)
17:45 Mettupalayam – Kanneri Mandhanai (via Coonoor, Kaikatty, Meekkeri, B.Manihatty, Thangadu, Oranalli)
18:45 Mettupalayam – Melkundah (via Mettupalayam, Coonoor, Kaikatty, Manjoor)