படித்ததில் பிடித்தது – 16 [மாமரம்]

படித்ததில் பிடித்தது – 16 [மாமரம்]

மாமரம்

மாமரம்

புறவழிச்சாலையின் மகிழுந்துப் பயணத்தினிடையே இளைப்பாற
நீங்கள் பழச்சாறு அருந்த தேர்ந்தெடுத்த
இவ்விடத்தில் ஒரு மாமரம் இருந்தது
இன்று அதன் கதை மட்டுமே
எஞ்சி இருக்கிறது

அறுவடை முடிந்த நிலத்திலிருந்து
வைக்கோல் தாட்களாலான பிரியை
தன் மனைவி துணையுடன்
திரித்தான் விவசாயி ஒருவன்

குடிசையருகே நிழல் விரித்த மாவின்
தாழ்ந்த கிளையில்
அப்பிரியால் ஊஞ்சலமைத்தான்

சற்றருகே முன்னிரவு ஈன்ற கிடாரிக்கன்றை
வாஞ்சையுடன் நக்கிக்கொடுத்தது செம்பசு

பள்ளிவிட்டுதிரும்பிய அவன் மகள்
தன் சிறுபாவாடை குடை விரிய
ஊஞ்சலாடி சிறு பாதங்களால்
ஆகாயம் தொட்டு மகிழ்ந்தாள்

எளிய இசைவியக்கத்தில் பசு
அம்மாவென கத்தி ஆனந்தித்தது

எளியோர் விதி இதுதானே
பொக்கென ஓர் கணத்தில்
போகத் தொலைந்தது மகிழ்வு
மாவின் நிழல் விழுங்கி
நீண்டது இத்தார்ச் சாலை

பின்னோர் நாள் நிலத்தே கதியற்றுக் கிடந்த
இப்பிரியில்தான் தொங்கினான்
அவ்விவசாயி

அவன் பசு சூல் கொண்ட காலத்தே
தந்தையின் நிழலையும் இழந்தாள் சிறுமி
அவள் செம்பசு கத்திக் கொண்டே இருந்தது

உங்கள் பழச்சாற்றை கசப்பாகவும் வெம்மையாகவும் மாற்றிய
மா மற்றும் உழவனின்
ஆவியலைவதுதான்
நீங்கள் பயணிக்கும்
இப்புறவழிச்சாலை நண்பரே!

—  கரிகாலன்

 

Species named after Nilgiri Mountains

Species named after Nilgiri Mountains

Several species are named after the place they were first reported from. The Nilgiri Mountains (Blue Mountains), are a range of mountains forming a part of the Western Ghats situated in the western part of Tamil Nadu state at the junction of Karnataka and Kerala states in Southern India. There are at least 24 peaks above 2,000 metres (6,600 ft) which make the southwestern edge of the Deccan Plateau.

The Nilgiri Biosphere Reserve, which includes the Nilgiri Hills, forms a part of the protected bio reserves in India and is a part of UNESCO World Network of Biosphere Reserves.

Disclaimer: ** All the images are collected from the internet. All credit goes to their respective owners**.

Birds

Nilgiri Flycatcher (Eumyias albicaudatus)
Conservation status : Near Threatened

Nilgiri Flycatcher (Eumyias albicaudatus)

Nilgiri Flycatcher (Eumyias albicaudatus)

Nilgiri Wood Pigeon (Columba elphinstonii)
Conservation status : Vulnerable

Nilgiri Wood Pigeon (Columba elphinstonii)

Nilgiri Wood Pigeon (Columba elphinstonii)

Nilgiri Pipit (Anthus nilghiriensis)
Conservation status : Vulnerable

Nilgiri Pipit (Anthus nilghiriensis)

Nilgiri Pipit (Anthus nilghiriensis)

Nilgiri Thrush (Zoothera neilgreiensis)
Conservation status : Least Concern

Nilgiri Thrush (Zoothera neilgreiensis)

Nilgiri Thrush (Zoothera neilgreiensis)

Nilgiri Flowerpecker (Dicaeum concolor)
Conservation status : Least Concern

Nilgiri Flowerpecker (Dicaeum concolor)

Nilgiri Flowerpecker (Dicaeum concolor)

Nilgiri Blue Robin (Myiomela major)
Conservation status : Endangered
Other Names: Nilgiri shortwing, White-bellied shortwing, Rufous-bellied shortwing.

Nilgiri Blue Robin (Myiomela major)

Nilgiri Blue Robin (Myiomela major)

Pied Bushchat (Saxicola caprata nilgiriensis)
Conservation status : Least Concern

Pied Bushchat (Saxicola caprata nilgiriensis) - Male

Pied Bushchat (Saxicola caprata nilgiriensis) – Male

Pied Bushchat (Saxicola caprata nilgiriensis) - Female

Pied Bushchat (Saxicola caprata nilgiriensis) – Female

Oriental White-eye (Zosterops palpebrosus nilghiriensis)
Conservation status : Least Concern

Oriental White-eye (Zosterops palpebrosus nilghiriensis)

Oriental White-eye (Zosterops palpebrosus nilghiriensis)

Nilgiri Laughingthrush (Trochalopteron cachinnans)
Conservation status : Endangered
Other Names: Black-chinned Laughingthrush

Nilgiri Laughingthrush (Trochalopteron cachinnans) Black-chinned Laughingthrush

Nilgiri Laughingthrush (Trochalopteron cachinnans)

**Now its called Black-chinned Laughingthrush.

Mammals

Nilgiri Langur (Trachypithecus johnii)
Conservation status : Vulnerable

Nilgiri Langur (Trachypithecus johnii)

Nilgiri Langur (Trachypithecus johnii)

Nilgiri Tahr (Nilgiritragus hylocrius)
Conservation status : Endangered
Other Names: Nilgiri Ibex, Ibex

Nilgiri Tahr (Nilgiritragus hylocrius)

Nilgiri Tahr (Nilgiritragus hylocrius)

Nilgiri palm squirrel (Funambulus sublineatus)
Conservation status : Vulnerable
Other Names: Dusky palm squirrel

Nilgiri palm squirrel (Funambulus sublineatus) Dusky palm squirrel

Nilgiri palm squirrel (Funambulus sublineatus)

Nilgiri Marten (Martes gwatkinsii)
Conservation status : Vulnerable

Nilgiri Marten (Martes gwatkinsii)

Nilgiri Marten (Martes gwatkinsii)

Reptiles

Nilgiri Keelback (Amphiesma beddomei)
Conservation status : Least Concern
Other Names: Beddome’s Keelback

Nilgiri Keelback (Amphiesma beddomei)

Nilgiri Keelback (Amphiesma beddomei)

Butterflies

Nilgiri Grass Yellow (Eurema nilgiriensis)

Nilgiri Grass Yellow (Eurema nilgiriensis)

Nilgiri Grass Yellow (Eurema nilgiriensis)

Nilgiri Clouded Yellow (Colias nilagiriensis)

Nilgiri Clouded Yellow (Colias nilagiriensis)

Nilgiri Clouded Yellow (Colias nilagiriensis)

Nilgiri Tiger (Parantica nilgiriensis)

Nilgiri Tiger (Parantica nilgiriensis)

Nilgiri Tiger (Parantica nilgiriensis)

Spiders 

Haploclastus nilgirinus

Haploclastus nilgirinus

Haploclastus nilgirinus

Zelotes nilgirinus
Sphingius nilgiriensis
Phintella nilgirica
Heteropoda nilgirina

Plants

Nilgirianthus papillosus (Acanthaceae Family)
Youngia nilgirriensis (Asteraceae Family)
Miliusa nilagirica (Annonaceae Family)
Impatiens nilagirica (Balsaminaceae Family)
Vemonia saligina var nilghirensis (Asteraceae Family)
A. setosa var nilgiriana (Poaceae Family)
Pouzolzia wightii f.var. nilghirensis (Urticaceae Family)

** “var”- A botanical variety is a distinguishable variant which occurs in the same populations as ordinary examples of a species. Variety names are written in italics, and preceded by “var.”

** “f” – The botanical form or forma is the lowest rank in the taxonomic hierarchy. Members of a form are usually distinguished only by very minor characters such as flower color or leaf shape. They can occur anywhere within a species’ range, and sometimes are determined by environmental factors rather than genetic.

 

நானே வருகிறேன்…

நானே வருகிறேன்…

ஒ காதல் கண்மணி (2015)
பாடியவர்: ஷாஷா திருபட்டி, சத்ய பிரகாஷ்
இசை: A.R. ரகுமான்
பாடலாசிரியர்: வைரமுத்து
இயக்கம்: மணிரத்னம்

பொல்லாத என் இதயம்
ஏதோ சொல்லுதே

நில்லாத என் உயிரோ
எங்கோ செல்லுதே

பொல்லாத என் இதயம்
ஏதோ சொல்லுதே

நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்
நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்

கண் தீண்டி உறைகிறேன்
கை தீண்டி கரைகிறேன்

நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்
கண் தீண்டி உறைகிறேன்
கை தீண்டி கரைகிறேன்

நினைவுகளை மறக்கிறேன்
நிகழ் கணமும் மறக்கிறேன்

இடம் பொருளை மறக்கிறேன்
எது எனதும் மறக்கிறேன்

நானே நானே நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்
கண் தீண்டி உறைகிறேன்
கை தீண்டி கரைகிறேன்

சின்னஞ்சிறு சின்னஞ்சிறு ரகசியமே
சின்னஞ்சிறு சின்னஞ்சிறு ரகசியமே

சின்னஞ்சிறு சின்னஞ்சிறு அதிசயமே
சின்னஞ்சிறு விரல் கொடு

சின்னஞ்சிறு சின்னஞ்சிறு
இடம் கொடு

சின்னஞ்சிறு ஆசைக்கு பொய் சொல்ல
தெரியாதே ய்யா

நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்
கண் தீண்டி உறைகிறேன்
கை தீண்டி கரைகிறேன்

நினைவுகளை மறக்கிறேன்
நிகழ் கணமும் மறக்கிறேன்

இடம் பொருளை மறக்கிறேன்
எது எனதும் மறக்கிறேன்

நானே நானே நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்
கண் தீண்டி உறைகிறேன்
கை தீண்டி கரைகிறேன்

தக்க திமி தக்க திமி
விழியாட

தக்க திமி தக்க திமி
விழியாட

தக்க திமி தக்க திமி
உரையாட

தக்க திமி உடல் தொட
தக்க திமி தக்க திமி உயிர் தொட
தக்க திமி ஆனந்தம் முடிவது கிடையாதே

நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்
கண் தீண்டி உறைகிறேன்
கை தீண்டி கரைகிறேன்

நினைவுகளை மறக்கிறேன்
நிகழ் கணமும் மறக்கிறேன்

இடம் பொருளை மறக்கிறேன்
எது எனதும் மறக்கிறேன்

நானே நானே நானே வருகிறேன் கேளாமல் தருகிறேன்
கண் தீண்டி உறைகிறேன்
கை தீண்டி கரைகிறேன்