உன்னால் உன்னால்… உன் நினைவால்…

MS தோனி  (2016)
பாடியவர்: பாலக் முச்சல்
இசை: அமால் மாலிக்
பாடலாசிரியர்: பா.விஜய்
இயக்கம்: நீரஜ் பாண்டே

உன்னால் உன்னால் உன் நினைவால்
உலகில் இல்லை நான் தானே
உள்ளே கேட்கும் ஓசையிலே
உன்னை உன்னை கேட்டேனே

உன்னோடு சேர்ந்து நெடுந்தூரங்கள்
காலாற நடந்து மிதந்ததேனே
உன்னிடம் தந்த இதயத்தை தேடி
உன்னில் என்னை தொலைத்தேனே

எந்தன் விழி ஓரங்கள்
உன் இமையே சாயுதே
என் கண்களை மூடினால்
உந்தன் முகம் தெரியுதே

என் பகல் உன் கண்ணில்
நீ இல்லை என்றாலே
நான் ஏதும் இல்லா இரவு தான்

நான் உன்னை உனக்கே தெரியாமல்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்தேனே
பூமியில் உள்ள காதலை எல்லாம்
உன்னால் வாழ்ந்தாய் ரசித்தேனே

இன்னும் இன்னும் கனவுகள்
உன்னைப் பற்றி வேண்டுமே
என்னென்னமோ ஆசைகள்
உன் நினைவும் தூண்டுமே

என் மழைக்காலங்கள்
வெயில் நேரங்கள்
எல்லாமே உன்னில் தொடங்குதே

ஓரேயொரு புன்னகை போதும் அன்பே
உனக்கென காத்துக்கிடப்பேனே
ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் தாண்டி
உன்னில் வாழத் துடித்தேனே..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s