அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு..

டிசம்பர் பூக்கள் (1986)
பாடியவர்: ஜெயசந்திரன், எஸ்.ஜானகி
இசை: இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
இயக்கம்: R.பூபதி

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ
மழைக்காலத்தில்.. லல லல லலா
நிழல் மேகங்கள்.. லல லல லலா
மலையோரத்தில்.. லல லல லலா
சிறு தூரல்கள்.. லல லல லலா
இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
லல லல லல லல

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ
மழைக்காலத்தில்.. லல லல லலா
நிழல் மேகங்கள்.. லல லல லலா
மலையோரத்தில்.. லல லல லலா
சிறு தூரல்கள்.. லல லல லலா
இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
லல லல லல லல
அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ

நதியே நீராடத்தான் உன்னை அழைத்தேன்
பூவே நான் சூடத்தான் நாள் பார்த்தேன்
நாணல் நானாகத்தான் காத்துக் கிடந்தேன்
காற்றே உனை பார்த்ததும் கை சேர்த்தேன்
மானே உன்னழகினில் நானே
ஓவியம் வரைந்தேனே கண் ஜாடை சொல்ல
நானே என் இதயத்தை தானே
எடுத்துக் கொடுத்தேனே நீ சொந்தம் கொள்ள
பனி தூங்கும் ரோஜாவே
எனை வாங்கும் ராஜாவே
ஒரு நாள் திருநாள் இதுதான்
வரவோ.. நாணமென்ன அச்சமென்ன

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ

உன்னை நானல்லவோ கண்ணில் வரைந்தேன்
நாளும் என் ஓவியம் நீதானே
கண்ணே உன் கண்ணிலே செய்தி படித்தேன்
காதல் போராட்டமே நான் பார்த்தேன்
மோகம் பொங்கிவரும் தேகம்
கொண்டதொரு தாகம் நான் பெண்ணல்லவோ
நானும் கொஞ்சிட அது தீரும்
கட்டிலில் இணை சேரும் என் கண்ணல்லவா
இளமாலை பொழுதாக
இரு நெஞ்சம் இனிதாக
இனிமை வழியும் இளமை
இதுவோ.. இருவிழி சிவந்திட

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ
மழைக்காலத்தில்.. லல லல லலா
நிழல் மேகங்கள்.. லல லல லலா
மலையோரத்தில்.. லல லல லலா
சிறு தூரல்கள்.. லல லல லலா
இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
லல லல லல லல
அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ