சுந்தரிப் பெண்ணே சுந்தரிப் பெண்ணே

சுந்தரிப் பெண்ணே சுந்தரிப் பெண்ணே

ஒரு ஊர்ல ரெண்டு ராஜா (2014)
பாடியவர்: ஸ்ரேயா கோஷல்
இசை: D.இமான்
பாடலாசிரியர்: யுகபாரதி
இயக்கம்: R.கண்ணன்

சுந்தரிப் பெண்ணே சுந்தரிப் பெண்ணே நில்லு நில்லு
நெஞ்சில உள்ள சங்கதி என்ன சொல்லு சொல்லு
வெக்கத்தில் வந்து அவன் பேரை சொல்லடி மெதுவா
சட்டென்று தொட்ட அவனோடு எண்ணம் என் கனவா
சின்ன சிரிப்பில் உன்னை பறித்த மன்னன் அவனும் எவனோ
கொள்ளை அடித்த அந்த திருடன் மின்னலதனின் மகனோ

சுந்தரிப் பெண்ணே சுந்தரிப் பெண்ணே நில்லு நில்லு
நெஞ்சிலே உள்ள சங்கதி என்ன சொல்லு சொல்லு

எப்படி இருந்தான்? என்றுனை அறிந்தான்?
உன் விழி அழகில் விழுந்தவுடன் எதைப் பேசினான்?
எப்படி சிரித்தான்? எத்தனை கொடுத்தான்?
தன்னிலை மறந்த பிறகு அவன் எதற்கேங்கினான்?
எந்த இடத்தில் உன்னையவனும் கண்டுபிடித்துத் தொலைந்தான்
எந்த நொடியில் உன்னை நெருங்கிக் கட்டிப் பிடிக்க முனைந்தான்
எதைச் சொல்லி அவன் உன்னைக் களவாடினான்?
சுந்தரிப் பெண்ணே சுந்தரிப் பெண்ணே நில்லு நில்லு
நெஞ்சிலே உள்ள சங்கதி என்ன சொல்லு சொல்லு

எத்தனை விதமாய் உன்னையும் புகழ்ந்தான்
என்பதை அறிய வருகிறது ஒரு ஆசையே
உன்னையும் ஒருவன் வென்றிடப் பிறந்தான்
என்பதை உணர முடிகிறது உயிர் தோழியே
இந்த பிறவி கொண்ட பயனை இன்பில் விளங்கிவிடடி
நிலவறையில் எனைக் கடந்து செல்லு அவனை திருடி
அடையாளம் உனக்கென்றும் அவன்தானடி

சுந்தரிப் பெண்ணே சுந்தரிப் பெண்ணே நில்லு நில்லு
நெஞ்சில உள்ள சங்கதி என்ன சொல்லு சொல்லு
வெக்கத்தில் வந்து அவன் பேரை சொல்லடி மெதுவா
சட்டென்று தொட்ட அவனோடு எண்ணம் என் கனவா
சின்ன சிரிப்பில் உன்னை பறித்த மன்னன் அவனும் எவனோ
கொள்ளை அடித்த அந்த திருடன் மின்னலதனின் மகனோ