பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்

அழியாத கோலங்கள் (1979)
பாடியவர்: பி.சுசிலா, ஜெயச்சந்திரன்
இசை: சலீல் சௌத்ரி
பாடலாசிரியர்: கங்கைஅமரன்
இயக்கம்: பாலுமகேந்திரா

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..
ஆஹாஹா..
ஆஹாஹா..

இனிக்கும் வாழ்விலே என் சொந்தம் நீ
எனக்குள் வாழ்ந்திடும் என் தெய்வம் நீ
பிறக்கும் ஜென்மங்கள்.. பிணைக்கும் பந்தங்கள் என்றென்றும் நீ

இனிக்கும் வாழ்விலே என் சொந்தம் நீ
எனக்குள் வாழ்ந்திடும் என் தெய்வம் நீ
பிறக்கும் ஜென்மங்கள்.. பிணைக்கும் பந்தங்கள் என்றென்றும் நீ

இணைந்த வாழ்வில் பிரிவும் இல்லை.. தனிமையும் இல்லை
பிறந்தால் எந்த நாளும் உன்னோடு சேர வேண்டும்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..

படிக்கும் பாடமோ உன் உள்ளங்கள்
துடிக்கும் வேகமோ என் வெள்ளங்கள்
கனிக்குள் வாட்டங்கள்.. அணைக்கும் ஊட்டங்கள்.. என் இன்பங்கள்

படிக்கும் பாடமோ உன் உள்ளங்கள்
துடிக்கும் வேகமோ என் வெள்ளங்கள்
கனிக்குள் வாட்டங்கள்.. அணைக்கும் ஊட்டங்கள்.. என் இன்பங்கள்

இணையும்போது இனிய எண்ணம் என்றும் நம் சொந்தம்
இமைக்குள் ஏழு தாளம் என்றென்றும் காண வேண்டும்

பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..
ஹே.. ஏஹே.. ஹே.. ஏஹே..

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு..

டிசம்பர் பூக்கள் (1986)
பாடியவர்: ஜெயசந்திரன், எஸ்.ஜானகி
இசை: இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
இயக்கம்: R.பூபதி

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ
மழைக்காலத்தில்.. லல லல லலா
நிழல் மேகங்கள்.. லல லல லலா
மலையோரத்தில்.. லல லல லலா
சிறு தூரல்கள்.. லல லல லலா
இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
லல லல லல லல

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ
மழைக்காலத்தில்.. லல லல லலா
நிழல் மேகங்கள்.. லல லல லலா
மலையோரத்தில்.. லல லல லலா
சிறு தூரல்கள்.. லல லல லலா
இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
லல லல லல லல
அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ

நதியே நீராடத்தான் உன்னை அழைத்தேன்
பூவே நான் சூடத்தான் நாள் பார்த்தேன்
நாணல் நானாகத்தான் காத்துக் கிடந்தேன்
காற்றே உனை பார்த்ததும் கை சேர்த்தேன்
மானே உன்னழகினில் நானே
ஓவியம் வரைந்தேனே கண் ஜாடை சொல்ல
நானே என் இதயத்தை தானே
எடுத்துக் கொடுத்தேனே நீ சொந்தம் கொள்ள
பனி தூங்கும் ரோஜாவே
எனை வாங்கும் ராஜாவே
ஒரு நாள் திருநாள் இதுதான்
வரவோ.. நாணமென்ன அச்சமென்ன

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ

உன்னை நானல்லவோ கண்ணில் வரைந்தேன்
நாளும் என் ஓவியம் நீதானே
கண்ணே உன் கண்ணிலே செய்தி படித்தேன்
காதல் போராட்டமே நான் பார்த்தேன்
மோகம் பொங்கிவரும் தேகம்
கொண்டதொரு தாகம் நான் பெண்ணல்லவோ
நானும் கொஞ்சிட அது தீரும்
கட்டிலில் இணை சேரும் என் கண்ணல்லவா
இளமாலை பொழுதாக
இரு நெஞ்சம் இனிதாக
இனிமை வழியும் இளமை
இதுவோ.. இருவிழி சிவந்திட

அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ
மழைக்காலத்தில்.. லல லல லலா
நிழல் மேகங்கள்.. லல லல லலா
மலையோரத்தில்.. லல லல லலா
சிறு தூரல்கள்.. லல லல லலா
இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
லல லல லல லல
அழகாக சிரித்தது அந்த நிலவு.. அதுதான் இதுவோ
அனலாக கொதித்தது இந்த மனது.. இதுதான் வயதோ