படித்ததில் பிடித்தது – 11 [உயிர் முத்தம்]

படித்ததில் பிடித்தது – 11 [உயிர் முத்தம்]

உயிர் முத்தம்

உயிர் முத்தம்

விளையாட்டாய்
விழி முடி அமர்கிறேன்
என்ன தருவாளென்று
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில்
மடியில்
தலைசாய்த்து
எனைத் தாங்கி
உயிர் முத்தம் தருகிறாள் …